Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Wykaz majątku – komornik Warszawa

W trakcie postępowania sądowego pomiędzy dwoma stronami umowy sąd może zobowiązać jedną z nich do przedstawienia wykazu całego swojego majątku. Niestety, sędziowie nie mają żadnej możliwości stosowania środków przymusu względem uchylających się od tego obowiązku. Jest to bardzo niekorzystne dla strony przeciwnej, która nie może korygować pierwotnie złożonego żądania. W takiej sytuacji podmiot ten musi wystąpić do komornika, aby wszedł na posesję zobowiązanego i sprawdził, jakim majątkiem on dysponuje. Dzięki temu możliwe będzie dokładne określenie przedmiotu procesu i wskazanie, do jakiej sumy możliwe będzie egzekwowanie roszczenia. Komornik Warszawa bardzo starannie przygotuje wykaz majątku dłużnika. Zostanie on sporządzony wedle jego najlepszej wiedzy, opartej przede wszystkim na sposobach wyceny z ustawy o rachunkowości. Są to mierniki niezwykle precyzyjne, dlatego wierzyciel będzie w pełni zadowolony z tak sporządzonego wykazu. Jeżeli wyrok zostanie wydany na jego korzyść, będzie mógł on zaangażować komornika do egzekucji.