Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Sprawny komornik Warszawa

Komornik to organ państwowy, który zajmuje się egzekucją należności. Warto pamiętać o tym, że może on podjąć niezbędne czynności jedynie wtedy, gdy posiada tytuł egzekucyjny. Najczęściej jest to wyrok sądowy, który został opatrzony w klauzulę wykonalności. Bardzo ważne jest, aby osoba, która domaga się wyegzekwowania określonej należności, jak najszybciej podjęła czynności zmierzające do ochrony jej praw. W przeciwnym wypadku wyrok może się przedawnić. Komornik Warszawa przejdzie do działania zaraz po otrzymaniu stosownego wniosku. Jest on znany w skuteczności w ściąganiu należności różnego rodzaju. Bez problemu upora się on z licznymi formalnościami, których trzeba dopełnić, aby zająć mienie dłużnika. Bardzo ważne jest, że wszelkie rzeczy ruchome zostają od razu wystawione na licytację. Sprawia to, że wierzyciel, który skierował do niego sprawę, w bardzo szybkim czasie uzyska środki pieniężne. Ponadto warto wskazać, że komornik ma możliwość zająć rachunek bankowy bądź zamrozić płacę dłużnika.