Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Dobry komornik Warszawa

Należności alimentacyjne na dziecko można zasądzić jedynie w drodze postępowania cywilnego. W przypadku, gdy sąd wydał rozstrzygnięcie korzystne dla uprawnionego, możliwe jest całkowite wykonanie orzeczenia jeszcze przed jego uprawomocnieniem. Dzięki temu osoba, na rzecz której przyznano świadczenia, nie pozostanie bez środków do życia. Niezwykle istotne jest, aby jak najszybciej zaczęła dochodzić wykonania wyroku. W innym wypadku zobowiązany do alimentów może uciec poza granice kraju. Komornik Warszawa zawsze występuje w obronie osób, na rzecz których zostały zasądzone alimenty. Bardzo szybko podejmie on niezbędne czynności, które będą miały na celu zamrożenie środków pieniężnych oraz zniwelowanie możliwości wypowiedzenia umowy o pracę. Sprawi to, że osoba alimentowana bardzo szybko uzyska pieniądze dla siebie i swoich najbliższych. Warto jednak pamiętać, aby wydatkować środki z dużą ostrożnością – jeżeli orzeczenie zostanie uchylone, obowiązek alimentacyjny względem małżonka bądź małoletnich dzieci ustanie.