Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Radca prawny przy dochodzeniu alimentów

Obowiązek alimentacyjny nie zawsze jest wykonywany. Taki stan rzeczy sprawia, że niezbędne wydaje się dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Duże znaczenie przypisuje się obecnie powództwu o zabezpieczenie. Polega ono na tym, że nawet w trakcie postępowania osoba uprawniona do alimentów może otrzymywać świadczenia od swojego przeciwnika procesowego. Ponadto w przypadku, gdy zobowiązany uchyla się od przyjęcia do swojego mieszkania uprawnionego, możliwe jest uzyskanie pozytywnego postanowienia sądu w tym przedmiocie. O takie przywileje może wystąpić radca prawny będący pełnomocnikiem strony w procesie. Zadba on o to, żeby pisma inicjujące postępowanie oraz wnioski zabezpieczające zostały należycie uargumentowane, opłacone oraz trafiły do sądu we właściwym czasie. Prowadzenie procesu razem z pełnomocnikiem jest znacznie łatwiejsze. Ponadto warto wskazać, że obecnie prawnicy dysponują szeroką wiedzą na temat przedmiotu procesu. Dzięki temu mogą skutecznie bronić praw swoich klientów w sądzie.