Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Pomocny komornik Warszawa

W kancelariach komorniczych przetrzymywane są dokumenty z wszystkich egzekucji, które były toczone w ostatnich pięciu latach. Niejednokrotnie organy administracji publicznej wymagają od danej osoby okazania zaświadczenia, w którym został stwierdzony określony stan prawny. Może mieć to miejsce w sytuacji, gdy dana osoba chce zwolnić się od obowiązku podatkowego za rok, w którym prowadzona była aktywna egzekucja z jej majątku. W takiej sytuacji należy zgłosić do kancelarii wniosek o wydanie odpisu dokumentu bądź sporządzenie zaświadczenia. Komornik Warszawa stara się pomóc byłym dłużnikom i bez zbędnej zwłoki wyda potrzebny dokument. Warto wskazać, że organ egzekucyjny często stara się działać także w interesie dłużnika. W tym przypadku może on wydać stosowną opinię, wskutek której możliwe będzie wcześniejsze zatarcie skazania. Ma to duże znaczenie dla każdej osoby, która chciałaby podjąć działalność gospodarczą bądź zatrudnić się w sferze publicznej. Dobry komornik zawsze chętnie pomaga, dlatego warto do niego zgłosić wszelkie roszczenia prawne.