Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Profesjonalny komornik Warszawa

Uzyskanie tytułu egzekucyjnego samo w sobie nie stanowi podstawy wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel musi jeszcze wystąpić do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Istnieją jednak kategorie orzeczeń, które nie muszą być opatrywane takim tytułem, na przykład wyrok w sprawie alimentów. W przypadku posiadania takiego prejudykatu można od razu skierować sprawę do komornika. Ważny jest jednak wybór odpowiedniej osoby. Musi ona cechować się skrupulatnością i skutecznością w podejmowanych działaniach. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają wybór dowolnego organu egzekucyjnego, który świadczy działalność na terytorium naszego kraju. Komornik Warszawa znany jest ze swojej skuteczności w ściąganiu należności o charakterze pieniężnym. Wystarczy skierować do niego wniosek wraz z klauzulą, aby mógł on bezzwłocznie podjąć czynności egzekucyjne. Dzięki jego zaangażowaniu możliwe jest szybkie odzyskanie długu wraz z ustawowymi odsetkami. Wszelkie koszty, które są związane z egzekucją, zostaną pokryte przez dłużnika.