Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Komornik Warszawa na licytację prywatną

Licytacje prywatne przeważnie przeprowadzane są przez samych organizatorów. Czasami jednak wartość mienia zbywanego jest tak znaczna, że niezbędne wydaje się zaangażowanie osoby bezstronnej. W tym celu nawiązuje się współpracę z komornikiem. Jako organ egzekucyjny osoba ta przeprowadzała setki licytacji oraz aukcji, w których sprzedawane było zajęte mienie. Komornik Warszawa działa zawsze bezstronnie, dlatego nie należy się obawiać jego ingerencji w prawidłowy przebieg postępowania. Osoba ta jest w pełni godna zaufania. Sprawia to, że nikt nie będzie miał nawet najmniejszych zastrzeżeń do procedury, w jakiej odbyła się licytacja. Rzeczy zostaną wstępnie wycenione w protokole. Na jego podstawie organ egzekucyjny oceni, jaka cena wywoławcza byłaby najbardziej adekwatna do danej sytuacji. Następnie będzie przyjmował kolejne przybicia i zakończy dopiero wtedy, gdy nie pojawi się wyższa oferta. Co ważne, udział bezstronnego organu jest nieodzowny w przypadku, gdy przedmiotem aukcji bądź licytacji są cenne dzieła sztuki.