Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Fachowy komornik Warszawa

Uzyskanie zabezpieczenia na mieniu dłużnika jest ważne dla każdego wierzyciela, który wątpi, czy osoba ta będzie w stanie spłacić należność w terminie. Co do zasady wystarczy taki stan rzeczy jedynie uprawdopodobnić. Jeżeli sąd przychyli się do prośby, wyda odpowiednie postanowienie w tym przedmiocie. Z tym pismem należy udać się prosto do komornika. Trzeba mieć jednak na uwadze, że niektórzy z nich ociągają się z wykonaniem postanowienia o zabezpieczeniu. Sprawia to, że dłużnik może w tym czasie zbyć cały swój majątek bądź przekazać osobie trzeciej. Dlatego należy wybrać organ egzekucyjny, który działa sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Komornik Warszawa przystępuje do działania zaraz po uzyskaniu odpowiedniego wniosku. Cały majątek dłużnika może zostać zabezpieczony. Tytułem przykładu, w przypadku, gdy posiada on znaczne środki na rachunku bankowym, zostaną one zamrożone aż do czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez sąd. Skuteczność działań komorniczych jest bardzo wysoka, dlatego zawsze warto skierować pismo do tego organu.