Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Niezawodny komornik Warszawa

Nielojalni dłużnicy stanowią istną zmorę dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorców. Opóźnienia w zapłacie faktur mogą stanowić nadmierne obciążenie dla budżetów tych podmiotów. W wielu przypadkach wystarczy wystąpić o nakaz zapłaty, aby uzyskać należność. Problem pojawia się jednak na etapie egzekwowania świadczenia. Bez pomocy komornika niezwykle ciężko jest zmusić kontrahenta do zapłaty. Komornik Warszawa to podmiot, który jest niezwykle pomocny we wszelkich sprawach związanych z postępowaniem egzekucyjnym. Przede wszystkim niezwłocznie wystąpi on z pismem do dłużnika, po którym przystąpi do ściągnięcia konkretnej kwoty, która została przyznana przez sąd w nakazie zapłaty. Zajęciu mogą ulec wszelkie dobra ruchome i nieruchome dłużnika. Najczęściej jednak środki zgromadzone na rachunkach bankowych (krajowych i zagranicznych) są wystarczające na zaspokojenie wierzyciela oraz pokrycie kosztów egzekucji. Komornik działa z pełnym profesjonalizmem, dzięki czemu pieniądze zostaną szybko odzyskane.