Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Komornik Warszawa – prawomocny wyrok

Egzekwowanie prawa i stosowania go są jednymi z istotnych elementów prawidłowego i bezpiecznego obrotu gospodarczego, ale również innych, wzajemnych rozliczeń wynikających ze stosunków prawnych, które łączą również osoby fizyczne, jako będące podmiotami praw i obowiązków. Nie zawsze jednak, zawarta umowa jest w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami współżycia społecznego realizowana. W takiej sytuacji, jeżeli zawiodą pozasądowe próby załatwienia powstałego, najczęściej zbędnego, sporu, należy udać się do sądu w celu ochrony praw. Jeżeli sprawa będzie dla nas pomyślna i uzyskamy prawomocny wyrok, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, to będzie nasz tytuł wykonawczy, z którym będziemy mogli udać się do komornik. Ten zaś będzie egzekwował należności od dłużnika na rzecz wierzyciela. To od wierzyciela zależy, czy chce, żeby jego sprawę prowadził komornik z miasta takiego jak Warszawa, Kraków czy Łódź. Mamy prawo do takiego wyboru, chyba że dokonamy go, a później dojdzie do zmiany w wyniku zbiegu toczących się egzekucji wobec dłużnika.