Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Kompetentny radca prawny

Wszystkie przedsiębiorstwa muszą być wyposażane w majątek trwały. To on stanowi podstawę działalności firmy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo dopiero jest zakładane, na wspólnikach czy akcjonariuszach ciąży obowiązek wniesienia udziałów. Z uzyskanych kwot kupuje się wszelkie środki trwałe, które są niezbędne do prowadzenia działalności produkcyjnej czy usługowej. Warto jednak nadmienić, że wszelkie transakcje tego typu powinny być dokładnie ujęte w dokumentach firmy. Jak powszechnie wiadomo, zajmują się tym księgowi w porozumieniu z prawnikami.Ta druga kategoria pracowników pełni kluczową rolę, ponieważ dbają oni o zgodność dokumentacji z aktualnie obowiązującymi przepisami. Radca prawny ma za zadanie bronić praw swoich klientów w przypadku, gdy osoby trzecie będą dochodziły nienależnych im świadczeń. W tym celu prawnicy często występują na drogę sądową, czasami jednak możliwe jest porozumienie mediacyjne. W każdej sytuacji warto korzystać z usług rzetelnych prawników, ponieważ nikt tak dobrze jak oni nie zna się na obrocie prawnym.