Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Efektywny radca prawny

W trakcie pobytu poza granicami kraju może okazać się konieczne stawiennictwo przed polskim sądem. Jeżeli strona nie wskaże w odpowiednim terminie swojego pełnomocnika, zostanie ustanowiony dla niej kurator. Jest to sytuacja niezwykle niekorzystna, ponieważ może on podejmować dla strony wszelkie czynności, także te, które są dla niej niekorzystne. Dlatego zdecydowanie lepiej jest skontaktować się telefonicznie z prawnikiem, który prowadzi kancelarię na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Radca prawny stawi się na każde wezwanie sądu i będzie rzetelnie reprezentował interesy mocodawcy. Ponadto będzie on mógł podejmować w kraju takie czynności jak wszczęcie postępowania czy wniesienie apelacji. Wszelkie pisma sądowe będą kierowane na adres jego kancelarii. Dzięki temu klient będzie mógł być spokojny o swoją sytuację prawną. Radca podejmie wszelkie czynności, które są niezbędne dla jego klienta. Osoba ta nie będzie musiała przyjeżdżać do kraju, aby udzielić mu pełnomocnictwa – w zupełności wystarczy wysłanie jego odpisu drogą elektroniczną.