Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Niezawodny komornik Warszawa

Prowadzenie postępowania egzekucyjnego ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym może być czasami nieefektywne. Przede wszystkim wskazuje się, że wielu dłużników posiada spore oszczędności w rzeczach materialnych. W przypadku, gdy nie udało się uzyskać należnej sumy, można zająć rzeczy ruchome należące do osoby zobowiązanej do spełnienia świadczenia. Bardzo ważne jest jednak, aby uprzednio dokonać ich gruntownej wyceny. Organ egzekucyjny może zająć mienie tylko do określonej wartości. Przeważnie bywa ona znacząco zaniżana, z uwagi na fakt, że konieczne będzie pokrycie kosztów egzekucyjnych oraz sądowych. Komornik Warszawa skrupulatnie wyceni wartość wszelkich dóbr materialnych. Następnie będzie on mógł poprowadzić sprawną egzekucję, która będzie zmierzała do całkowitego zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Cała zaległa suma wraz z odsetkami trafi na konto bankowe osoby uprawnionej zaraz po tym, jak mienie zostanie sprzedane. Dzięki temu dana osoba będzie mogła swobodnie dysponować środkami, na przykład na rozwój własnej firmy.