Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Sprawny komornik Warszawa

Osoby prowadzące działalność gospodarczą doskonale wiedzą, jak ważne jest utrzymanie płynności finansowej w ramach firmy. Duże znaczenie ma fakt, że wystawiane są faktury, które muszą być opłacone przez kontrahenta w terminie miesięcznym. Jeżeli uchyla się on od spełnienia świadczenia, niezbędne jest wystąpienie na drogę sądową. Po uzyskaniu prawomocnego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności możliwe jest zaangażowanie w sprawę komornika. Jest to organ państwowy, który zajmuje się egzekucją należności pieniężnych i materialnych. Bardzo ważne jest, aby była to osoba efektywna w ściąganiu długów. Komornik Warszawa przejdzie do czynności egzekucyjnym zaraz po skierowaniu do niego odpowiedniego wniosku. Zadba on o to, aby wszelkie mienie dłużnika, które przestawia dużą wartość materialną, zostało zabezpieczone. W przypadku, gdy nie uzyska się odpowiedniej sumy pieniędzy, możliwe będzie wystawienie przedmiotów na licytację. Na ogół wystarczają jedynie środki zgromadzone na rachunku bankowym osoby zobowiązanej do spłaty zobowiązania.