Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on kwi 29, 2021 in Prawo |

Rozliczenie PIT 37 i PIT 36 online

Rozliczenie PIT 37 i PIT 36 online

Podatnicy mają czas do 30 kwietnia, aby rozliczyć swój pit 2020 . Lepiej nie czekać do ostatniej chwili. Dowiedz się, jak wysłać i sporządzić deklarację PIT 37 i PIT-36?

PIT 37

Deklarację PIT-37składają osoby zatrudnione na umowę o pracę, o dzieło czy umowy zlecenia, które uzyskiwały przychody ze źródeł położonych w Polsce. Pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Osoby te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej ( 18 % i 32%).

PIT-36

Do rozliczeń podatku w przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej, działach specjalnych produkcji rolnej i przychodach z najmu opodatkowane na ogólnych zasadach służy pit 36. W deklaracji PIT-36 możesz także rozliczyć stratę z lat ubiegłych.

Rozliczenie PIT

Roczny PIT to obowiązek każdego podatnika. Nie każdy przychód podlega jednak opodatkowaniu.
Przychody wyłączone z odpodatkowania w PIT 37 to :

  • Alimenty na dzieci
  • Renty przyznane inwalidom wojennym lub ich rodzinom
  • Otrzymane odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresów wypowiedzenia
  • Wygrane w grach, loteriach ( do kwoty 2280 zł)
  • Zasiłki pogrzebowe
  • Świadczenia rodzinne
  • Zapomogi otrzymana w wyniku zdarzeń losowych

Ponadto istnieje wiele ulg, które mogą zmniejszyć wysokość płaconego podatku. Są to choćby ulga prorodzinna, rehabilitacyjna, wartość darowizn przekazanych na organizacje społeczne. Przed uzupełnieniem deklaracji warto zapoznać się z informacjami na temat możliwych ulg.

Możemy złożyć deklarację bezpośrednio w urzędzie skarbowym, przesłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie.

rozliczenie pit online

PIT online

Wysłanie deklaracji online ma sporo zalet, ponieważ system sam przygotuje naszą deklarację. Wystarczy tylko:

  • Zalogować się do portalu podatki gov – za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu czy przez bankowość elektroniczną
  • Przejrzeć przygotowaną przez fiskusa deklarację, zwrócić uwagę zwłaszcza na ulgi czy sposób rozliczenia oraz wskazać organizację pożytku publicznego, na którą chcemy przekazać 1 % podatku.
  • Zaakceptować deklarację elektronicznym podpisem

Możliwe jest także wysłanie deklaracji bez kwalifikowanego podpisu, lecz za pomocą danych identyfikujących takich jak identyfikator NIP czy PESEL oraz kwotą przychodu z deklaracji złożonej w zeszłym roku lub 0 w przypadku jej braku).
Jeśli podatnik nic nie zrobi, a ma konto na portalu podatki.gov, system wyśle deklarację automatycznie. Po automatycznej akceptacji deklaracji możliwe jest złożenie korekty deklaracji.
Co ciekawe, jeśli uzupełniamy dwie deklaracje, np. PIT-37 i PIT-38, to z każdej z nich osobno możemy przekazać 1 % podatku, nawet na cele różnych organizacji.
Po wysłaniu deklaracji urząd przesyła do nas UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Oznacza to, że nasz PIT został poprawnie złożony.
Im wcześniej prześlemy deklarację, tym szybciej otrzymamy zwrot nadpłaty podatku.

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych, czyli zwolnienie z obowiązku płacenia dotyczy osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Składanie deklaracji w takim przypadku nie jest wymagane do kwoty dochodów 85 528 zł, przy wyższych dochodach konieczne byłoby złożenie deklaracji.

Jak widać, złożenie deklaracji nie jest wcale takie trudne, należy jednak pamiętać o terminach. W praktyce lepiej złożyć deklarację i później ją poprawić, niż nie wysłać PIT-u w ogóle.