Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Komornik Warszawa do sporządzenia inwentarza

Sporządzenie spisu inwentarza masy spadkowej jest jedną z czynności, która została zastrzeżona do wyłącznej właściwości komorników. Organy te cieszą się dużym zaufaniem społecznym, dlatego rozwiązanie to zasługuje na pełną aprobatę. W przypadku, gdy masa majątkowa położona jest poza rewirem komorniczym, możliwy jest dojazd organu we właściwe miejsce. Sprawia to, że możliwy jest wybór osoby, która znana jest z pracowitości i profesjonalizmu. Komornik Warszawa posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu spisu inwentarza majątku spadkowego. Wszystkie rzeczy, które należą do masy majątkowej, zostaną dokładnie uwzględnione w dokumencie. Dzięki temu osoba, która zobowiązana jest do spłaty długów spadkowych, będzie mogła przedstawić stan czynny danego spadku. Tym samym jej odpowiedzialność będzie ograniczała się jedynie do masy, która została wskazana w inwentarzu przez organ egzekucyjny. Nie warto powierzać tak odpowiedzialnych czynności osobom, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia. Dobry komornik bez problemu upora się z tym zadaniem i sprawi, że spadkobiercy będą zadowoleni.