Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Komornik Warszawa w sprawach karnych

Przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa sądy karne orzekają wtedy, gdy oskarżony w trakcie popełnienia czynu zabronionego znacząco się wzbogacił. Jednak wykonanie takiego wyroku nie jest sprawą łatwą. Trzeba pamiętać, że często łup pochodzący z przestępstwa jest skrzętnie ukrywany. Dlatego zaleca się skorzystanie z usług profesjonalisty, który posiada szerokie pole działania i może sprawdzić wszelkie rachunki bankowe, które należą do oskarżonego. Ponadto może on wejść na posesję oskarżonego i przeszukać jego mieszkanie. Komornik Warszawa działa na podstawie prejudykatu, czyli wyroku, który został opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności. Wszelkie czynności dokonywane są pod nadzorem osoby trzeciej. W przypadku, gdy mienie pochodzące z przestępstwa zostanie prawidłowo zidentyfikowane, możliwe jest jego oddanie prawowitym właścicielom. Jeżeli nie będzie można ustalić ich tożsamości, zajęte mienie zostanie złożone do depozytu sądowego. Wtedy komornik podejmie niezbędne czynności, aby krąg pokrzywdzonych przestępstwem ustalić.