Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Skrupulatny Komornik Warszawa

Wykonywanie wyroków sądowych musi odbywać się bardzo precyzyjnie. Trzeba pamiętać, że orzeczenia zasądzające na rzecz powoda określone świadczenia określone są dokładnie co do wysokości. Nigdy nie jest możliwe wychodzenie poza żądanie pozwu. Dlatego komornicy zawsze muszą prowadzić egzekucję do określonej kwoty pieniężnej. Problem pojawia się jednak w wypadku, gdy dana osoba po wydaniu wyroku żąda zwiększenia należnych jej świadczeń. Postępowanie może toczyć się całymi latami, a jej potrzebne są środki na utrzymanie siebie oraz swojej rodziny. Komornik Warszawa może wtedy wydać odpowiednie postanowienie, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie zabezpieczenia. Tym samym pieniądze, które są potrzebne wierzycielowi, będą na bieżąco przesyłane na jego rachunek. Co najważniejsze, świadczenia będą przyznawane aż do wydania prawomocnego orzeczenia. Ponadto komornik może dokładnie ewidencjonować dochody dłużnika. Dzięki temu w przypadku, gdy jego sytuacja materialna polepszy się, możliwe będzie wyegzekwowanie większych świadczeń.