Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 3, 2020 in Prawo |

Jak można uzyskać patent?

Jak można uzyskać patent?

Wartościowe koncepcje i nietuzinkowe rozwiązania powinny znaleźć swój finał jako patenty, czyli ujmując rzecz prościej, być na wyłączność twórcy – i to on decyduje o przeznaczeniu swojego wynalazku i często też jego komercyjnym sukcesie. Procedura patentowania w Polsce składa się z kilku etapów, które każdy innowator powinien znać.

Istnieją pewne ograniczenia w zakresie patentów. Oznacza to, że są one ograniczone w czasie i trwają po dwadzieścia lat, a po tym okresie należy je odnawiać. Taki certyfikat jest wiążący na terytorium, gdzie został zgłoszony, a prawa do patentu można wykorzystać dopiero w chwili, gdy faktycznie dysponujemy dokumentem potwierdzającym naszą własność.

Od czego zacząć procedurę patentową?

Zgłoszenie patentu można złożyć w Polsce lub w urzędzie zagranicznym, jak Europejski Urząd Patentowy. Nie oznacza to jednak, że będzie on wiążący we wszystkich państwach świata, a jedynie na określonym terytorium. Są trzy możliwości zgłoszenia patentu, w zależności od skali wynalazku, w związku z czym możemy zdecydować się na procedury lokalne, krajowe lub globalne.

Przy składaniu wniosku trzeba pamiętać o skrupulatnym opisie w jego najważniejszej części. Opis patentowy pozwala uchronić naszą innowacyjną technologię przed bezprawnym wykorzystaniem jej przez osoby trzecie. Nie trzeba też mieć działalności gospodarczej, by złożyć wniosek patentowy. Oczywiście nie obejdzie się też bez opłat urzędowych, które w zależności od planowanego okresu ochrony wahają się od tysiąca do kilkunastu tysięcy złotych.

Patent kluczem do sukcesu

Brak patentu skutkować może utratą dóbr intelektualnych, w konsekwencji na twoim pomyśle zarobią inni. W przypadku, jeśli interesuje nas rozszerzenie zakresu ochrony, można w ciągu 12 miesięcy złożyć osobny wniosek, obejmujący nowe terytoria.

Z pomocą na każdym etapie zgłaszania patentów przyjdą ci rzecznicy patentowi, którzy mają kompleksową wiedzę na temat prawnych niuansów tego typu inwestycji. Więcej na ten temat przeczytasz na: https://aomb.pl/pl.