Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Komornik Warszawa do sprzedaży zajętego mienia

Wszelkie przedmioty uzyskane w toku egzekucji powinny zostać sprzedane w trybie licytacji publicznej. Co do zasady może do niej przystąpić każda osoba, która wpłaciła wadium w wymaganym terminie. Bardzo ważne jest, że sędziowie bardzo rzadko decydują się na przeprowadzenie takiego postępowania na własną rękę. Najczęściej nad prawidłowym przebiegiem licytacji czuwa organ egzekucyjny. W przypadku, gdy stronie zależy na szybkiej sprzedaży mienia, do której przysługuje jej prawo własności, powinna wybrać osobę, która znana jest z profesjonalizmu i sprawności. Komornik Warszawa wydaje się być najlepszym wyborem, ponieważ to właśnie on specjalizuje się w licytacjach publicznych. Wszelkie niezbędne formalności związane z aukcją zostaną przeprowadzone bez zwłoki. Ponadto każdy uczestnik zostanie należycie powiadomiony o terminie i miejscu licytacji. Dzięki temu sąd nie będzie miał wątpliwości co do ewentualnych uchybień proceduralnych. Organ egzekucyjny ustanowi wysoką cenę przybicia, dzięki czemu wierzyciel uzyska znaczną sumę pieniędzy.