Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2020 in Prawo |

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać będzie można w rozliczeniu za 2020 rok, jeśli w tym roku rozpoczęte zostały prace związane z wymianą instalacji. Komu przysługuje taka ulga? Jak ją rozliczyć? Jakie są warunki jej udzielenia? O tym wszystkim piszemy w poniżym artykule.

Ulga termomodernizacyjna – podstawowe zasady

Komu przysługuje ulga?

Ulga termomodernizacyjna – podstawowe zasady

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie od dochodu całości poniesionych na przedsięwzięcie modernizacyjne kosztów, z którego skorzystać mogą podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego i rozliczający się przez:

 • PIT-36,
 • PIT-37,
 • PIT-36L,
 • PIT-28.

Warunkiem skorzystania z ulgi przy rozliczeniu za 2020 rok jest:

 • rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w 2020 roku;
 • ukończenie inwestycji w ciązu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym rozpoczęto inwestycję, a więc obecnie do końca 2023 roku;
 • regularne rozliczanie się w danym roku podatkowym za zakup towarów, produktów i usług, których nabycie można odliczyć od dochodu;
 • poniesienie wydatków po oddaniu budynku do użytkowania – ulga nie przysługuje na wydatki poniesione w trakcie budowy domu.

Komu przysługuje ulga?

Ocieplenie domu oraz inne związane z termomodernizacją działania to kosztowne inwestycje, tym bardziej więc możliwość ich odliczenia od dochodu to bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla wielu podatników. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że nie każdy z takiej ulgi może skorzystać. Warto więc dookreślić, kim jest właściciel lub współwłaściciel budynku jednorodzinnego mieszkalnego:

 • pod podjęciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego kryją się wyłącznie budynki wolnostojące lub te w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, grupowej; muszą one stanowić samodzielną całość, można w nich wydzielić nie więcej niż dwa lokalne mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 30% całości.
 • właściciel lub współwłaściciel nie musi być zameldowany w danym budynku, dopuszczalne jest wynajmowanie budynku innej osobie na cele mieszkaniowe
 • ulga nie upoważnia do rozliczania wydatków ponoszonych na modernizację termiczną budynków takich jak garaże, budynki gospodarcze, stodoły, chyba że znajdują się one w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym.
 • prawo odliczenia posiadają przesiębiorcy, który są właścicielami domów jednorodzinnych (przy czynnych płatnikach VAT sumuje się kwoty netto) oraz podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej (w tym przypadku do ulgi przyjmuje się kwoty brutto).