Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Doświadczony radca prawny

Umowy gospodarcze pełnią bardzo poważną rolę w obrocie. Stanowią one podstawę funkcjonowania wzajemnych układów pomiędzy kilkoma przedsiębiorcami. Ewentualne spory z kontraktów rozstrzygane są przez właściwy miejscowo sąd lub ten, który został wskazany w treści samej umowy. Duże znaczenie ma fakt, że możliwe jest również określenie procedury rozjemczej. W jej ramach właściciele firm reprezentowani są przez prawników. To oni decydują, jak należy rozumieć sporne postanowienia kontraktu. Bardzo ważne jest, aby przedstawiciel był osobą kompetentną, która posiada doświadczenie w negocjowaniu. Dzięki temu możliwe jest dojście do porozumienia w drodze mediacji. Radca prawny obsługujący firmę nie ma większych problemów z przekonaniem oponentów, że racja leży po stronie przedsiębiorstwa, które reprezentuje. Dysponuje on odpowiednimi umiejętnościami miękkimi oraz wiedzą z zakresu prawa gospodarczego. Wskaże on rozwiązanie, które zadowoli nie tylko jego mocodawcę, ale również jego kontrahentów oraz osoby trzecie.