Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Doświadczony komornik Warszawa

Stan faktyczny nieruchomości przeważnie ujawniany jest w księgach wieczystych. Czasami jednak dochodzi do sytuacji, w których księgi są niekompletne bądź zawierają poważne błędy. Przed wszczęciem postępowania wieczystoksięgowego jeden z upoważnionych organów władzy publicznej powinien wydać opinię na temat danej działki. Dzięki temu możliwe będzie szybkie przeprowadzenie rejestracji aktualnego stanu, co ma duże znaczenie dla osób, które zamierzają sprzedać daną nieruchomość. Komornik Warszawa jest organem, który jest upoważniony do spisania protokołu stanu faktycznego. Taki dokument nie tylko stanowi podstawę wpisu, ale może być również wykorzystywany w obrocie, na przykład w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny na daną nieruchomość. Organ egzekucyjny bardzo starannie podchodzi do powierzonego mu zadania. W tym celu przesłuchuje on świadków, którzy mogą mieć choćby minimum informacji na temat poprzednich właścicieli nieruchomości. Warto nadmienić, że wszelkie czynności podejmowane są w oparciu o podstawę prawną.