Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Komornik Warszawa do egzekucji z nieruchomości

Prowadzenie egzekucji z gruntów oraz budynków, które należą do dłużnika, co do zasady możliwe jest tylko w postępowaniu, w którym bierze udział komornik. Jest to organ fachowy, który zajmuje się ściąganiem należności. Jednocześnie pełni on bardzo poważną funkcję w postępowaniu zabezpieczającym. Wierzyciel, który nie może uzyskać zaspokojenia z majątku ruchomego dłużnika, powinien skierować do organu egzekucyjnego odpowiedni wniosek o rozszerzenie egzekucji na nieruchomości. W tym przypadku komornik Warszawa wydaje odpowiednie postanowienie, w którym zarządza o wycenie danej działki. Wartość zostanie określona wedle ceny godziwej, której uzyskanie jest najbardziej prawdopodobne w toku licytacji. Dłużnik może na takie postanowienie złożyć zażalenie, jednak jest ono rozpatrywane przez sąd, który przychyla się do wszelkich czynności komorniczych. Po wycenie mienia komornik dokonuje jego sprzedaży w drodze licytacji publicznej. Zapraszany jest na nią każdy, kto złożył we właściwym terminie wniosek o dopuszczenie i wpłacił wadium.