Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Radca prawny biegły w zamówieniach publicznych

Przetargi, aukcje oraz inne tryby zamówień publicznych cechują się dużym stopniem zawiłości. Sprawia to, że oferenci mają niejednokrotnie problem ze stwierdzeniem, czy spełniają specyfikację zamówienia. Warto jednak zaznaczyć, że większość z nich zatrudnia w swoich firmach prawników. To właśnie te osoby są odpowiedzialne za sprawne i bezproblemowe dostosowanie oferty do wymagań zamawiającego. Dlatego w każdej sytuacji, gdy dana firma pretenduje do przetargu, powinna skonsultować ofertę ze swoim prawnikiem. Tylko wtedy istnieje szansa, że oferta nie zostanie odrzucona ze względów formalnych. Radca prawny posiada wnikliwą wiedzę na temat zamówień publicznych oraz wszelkich trybów, które są stosowane. Dzięki temu w bardzo szybkim czasie określi, czy oferta, która ma być złożona, spełnia warunki specyfikacji oraz jest przystępna dla zamawiającego. Możliwe będzie skorygowanie ewentualnych nieścisłości tak, aby wniosek o przystąpienie do przetargu czy aukcji nie został wstępnie odrzucony z powodu uchybień formalnych.