Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Skuteczny komornik Warszawa

Opieszałość w spłacaniu należności jest typowa dla wielu dłużników. Jest to sytuacja niezwykle niekorzystna dla wierzyciela, który musi zapewnić sobie płynność finansową. W wielu wypadkach prowadzona windykacja jest nieskuteczna. W takich sytuacjach warto wystąpić na drogę sądową i uzyskać wyrok z klauzulą wykonalności. W przypadku, gdy dana osoba dysponuje takim dokumentem, może udać się z nim prosto do komornika. Jest to organ publiczny, który zajmuje się ściąganiem nieprzedawnionych wierzytelności. Bardzo ważne jest, aby osoba piastująca tą funkcję była skuteczna. Na szczęście istnieje regulacja prawna, która umożliwia swobodny wybór osoby, która zajmie się egzekucją. Komornik Warszawa dopełni wszelkich starań, aby wierzyciel w możliwie jak najszybszym czasie uzyskał niezbędne środki od dłużnika. Wszelkie czynności zostaną podjęte błyskawicznie. Ponadto komornik będzie w stanie ustanowić odpowiednie zabezpieczenie, takie jak zamrożenie środków na rachunkach bankowych. Dzięki temu prowadzona egzekucja zakończy się sukcesem.