Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Komornik Warszawa do wykonania orzeczenia sądu cywilnego

Uzyskanie wyroku sądowego nie jest warunkiem wystarczającym, aby móc podjąć czynności egzekucyjne. Przede wszystkim konieczne jest skierowanie odpowiedniego pisma do właściwego miejscowo komornika. Istnieje jednak przepis, w świetle którego wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy może skierować sprawę do dowolnego organu egzekucyjnego. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, ponieważ umożliwia wybór osoby, która jest niezwykle skuteczna w ściąganiu długów. Komornik Warszawa znany jest ze swojej sumienności. Sprawia to, że jest on osobą bardzo skuteczną, która wszelkie czynności zabezpieczające i egzekucyjne wykonuje z pełnym profesjonalizmem. W przypadku, gdy wszelkie wymogi prawne zostaną spełnione, możliwe będzie zajęcie rachunku bankowego oraz przedmiotów należących do dłużnika. Wszelkie czynności dokonywane są bezzwłocznie. Sprawia to, że dłużnik nie zdąży przekazać ich osobom trzecim. Jeżeli do tego dojdzie, komornik będzie mógł wystąpić do sądu ze skargą paulińską. Polega ona na uznaniu czynności na rzecz osoby trzeciej za bezskuteczne.