Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Profesjonalny radca prawny dla spółek kapitałowych

Obsługę bieżących spraw sądowych i pozasądowych spółki przeważnie zleca się prawnikom. Takie rozwiązanie jest przyjęte nie tylko w naszym kraju, ale także w innych państwach silnie rozwiniętych gospodarczo. Niezwykle ciężko jest prowadzić sprawy spółki bez odpowiedniego przygotowania. Należy przecież czuwać nad należytym wykonywaniem obowiązków natury formalnej. W przypadku, gdy członkowie zarządu nie posiadają wystarczającej wiedzy i umiejętności, należy zlecić całość spraw spółki prawnikowi. Doświadczony radca prawny posiada solidne zaplecze, które pozwoli mu w pełni poświęcić się sprawom danej firmy. Ma on możliwość reprezentowania przedsiębiorstwa w sądzie, co jest bardzo ważne szczególnie dziś, gdy obrót prawny jest bardzo skomplikowany. Taki stan rzeczy sprawia, że niezbędne jest prowadzenie nawet kilku procesów z kontrahentami jednocześnie. Warto wskazać, że dobry prawnik może z łatwością dochodzić należności z faktur, które nie zostały zapłacone w terminie. W tym przypadku wnosi do kontrahentów wezwania do zapłaty.