Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Komornik Warszawa do egzekucji świadczeń niematerialnych

Sądy bardzo często orzekają obowiązek określonego zachowania się wobec osoby zobowiązanej. Obligacja taka może przybrać formę odpowiedniego działania bądź zaniechania dalszych naruszeń. Co do zasady strony same stosują się do takich obowiązków. Mogą zdarzać się jednak osoby oporne, które nie będą chciały wykonać sentencji orzeczenia. W takiej sytuacji niezbędne jest skierowanie takiej sprawy do komornika. Jeżeli wyrok posiada klauzulę wykonalności, możliwe będzie jego bezzwłoczne zrealizowanie. Komornik Warszawa broni interesów wszystkich wierzycieli, którzy zdecydowali się skierować wniosek właśnie do niego. Oporny dłużnik będzie musiał zastosować się do orzeczenia i zrezygnować z dalszych naruszeń prawa pod groźbą odpowiedzialności karnej. Ponadto w przypadku, gdy obowiązek polega na działaniu zobowiązanego, komornik podejmie wszelkie możliwe środki, aby dana osoba wykonała daną czynność już po pierwszym wezwaniu. Organy egzekucyjne zawsze działają w myśl obowiązujących przepisów prawnych, które w uprzywilejowanej pozycji stawiają wierzycieli.