Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Profesjonalny komornik Warszawa

Egzekucja komornicza jest podstawowym sposobem uzyskania należności, zarówno pieniężnej, jak i tej, która nie jest wyrażona w pieniądzu. Najważniejszą przesłanką wszczęcia tego postępowania jest wniesienie pisma inicjującego u komornika. Bardzo ważne jest, aby dysponować również tytułem egzekucyjnym. Co do zasady jest to wyrok sądowy, jednakże może to być również pismo dłużnika poświadczone notarialnie, z którego wynika, że poddaje się on dobrowolnej egzekucji. Komornik podejmuje wszelkie czynności w interesie wierzyciela. Przede wszystkim może on dokonać eksmisji, ściągnąć wierzytelność z rachunku bankowego bądź dokonać innej czynności, do której upoważniają go przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Komornik Warszawa to osoba godna zaufania, ponieważ zawsze działa w interesie wierzyciela. Czynności egzekucyjne wykonywane są z należytą starannością. Błyskawiczna obsługa i pełen profesjonalizm sprawiają, że z jego usług korzystają zarówno wierzyciele prywatni, jak i organy administracji publicznej.