Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 9, 2017 in Prawo |

Egzekucja alimentów – komornik Warszawa

Egzekucja alimentów wbrew pozorom nie jest zbyt trudna. Przede wszystkim warto pamiętać, że w przypadku zasądzenia wyrokiem należności alimentacyjnych nie trzeba występować o klauzulę wykonalności. Tak samo wygląda sprawa z świadczeniami tymczasowymi, które stanowią zabezpieczenie w trakcie trwania procesu. Sprawia to, że komornik może przystąpić do egzekucji niezwłocznie. Wystarczy tylko, aby wierzyciel wystąpił z odpowiednim wnioskiem. Warto wskazać, że ma on możliwość wskazania każdego komornika, który prowadzi kancelarię na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór ten ma duże znaczenie, ponieważ warto wybrać osobę kompetentną i skuteczną w ściąganiu należności. Komornik Warszawa w bardzo szybkim czasie uzyska niezbędne środki, dzięki którym możliwe będzie utrzymanie siebie i rodziny. W przypadku, gdy dłużnik nie będzie dysponował odpowiednią kwotą w gotówce, zajęciu ulegną jego rzeczy ruchome, a co ważniejsze – środki zgromadzone na rachunku bankowym. Dlatego warto jak najszybciej wystąpić z wnioskiem do komornika.