Zespół

Maciej Dalka

Maciej Dalka

Radca Prawny

Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2008 r. ściśle współpracuje z Eurobrokers Sp. z o.o., renomowaną kancelarią brokerską z Bydgoszczy, gdzie współtworzy dział prawny i dział dochodzenia odszkodowań. Od 2009 r. posiada uprawnienia do wykonywania czynności brokera ubezpieczeniowego. Indywidualna praktyka prawnicza, w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców jak i osób prywatnych, obejmuje okres od 2012 roku aż po dzień dzisiejszy.

W 2013 roku ukończył aplikację radcowską uzyskując wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Bydgoszczy.

Przeważającą praktykę Macieja Dalka stanowi prowadzenie postępowań cywilnych – o zapłatę odszkodowań, zadośćuczynień i innych świadczeń od ubezpieczycieli, zarówno na etapie mediacyjnym jak i sądowym, gdzie współpracując blisko z specjalistami z zakresu prawa ubezpieczeniowego aktywnie reprezentuje interesy klienta.

W ramach kancelarii radcy prawnego zdobył doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych oraz spółek kapitałowych. Pełnił funkcje członka w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Zajmuje się obecnie również prowadzeniem spraw majątkowych, a także z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i cywilnego.

Lorem ipsum

Joanna Czarnocka

Radca Prawny

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2013 roku ukończyła aplikację radcowską uzyskując wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii radcy prawnego, aktywnie biorąc udział w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw gazowniczych (m.in. w zakresie służebności przesyłu, windykacji należności). W swoim dorobku zawodowym ma także wykonywanie kompleksowej obsługi placówek medycznych.

Uczestniczy przy obsłudze jednostek samorządu terytorialnych oraz przedsiębiorstw komunalnych. Pełni funkcję członka w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego. Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. W pracy zawodowej zajmuje się głównie sprawami cywilnymi, rodzinnymi, a także z zakresu prawa pracy.

Magdalena Skok

Magdalena Skok

Specjalista ds. obsługi administracyjnej i windykacji

Ukończyła studia magisterskie na kierunku geografia fizyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jest studentką prawa na Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Przeważającą część jej praktyki zawodowej stanowi prowadzenie postępowań windykacyjnych – o zapłatę należności, zarówno na etapie mediacyjnym, sądowym jak i egzekucyjnym, gdzie współpracując z komornikami z terenu całego kraju aktywnie reprezentuje interesy klienta.

Prywatnie interesuje się sztuką współczesną i literaturą fantastyczną a także uprawą roślin.

Lorem ipsum

Dominik Rosenau

Prawnik, mediator sądowy, żołnierz zawodowy

Magister prawa, obecnie doktorant na wydziale prawa i administracji KPSW, wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, czynny żołnierz zawodowy, posiada poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE oraz NATO SECRET. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa wojskowego.

Specjalista z dziedziny szeroko rozumianego prawa wojskowego oraz przepisów normujących służby mundurowe. Przez lata służby zawodowej poznał mentalność formacji mundurowych i specyfikę służby. Posiada doświadczenie zdobyte podczas służby wojskowej z zakresu doradztwa i obrony żołnierzy w postępowaniach dyscyplinarnych, doradztwa i reprezentacji w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych oraz wojskowego prawa mieszkaniowego.

W pracy zawodowej zajmuje się również sprawami z zakresu prawa karnego i cywilnego. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania są sprawy z zakresu prawa wojskowego oraz przepisów normujących służby mundurowe z racji wykonywania zawodu żołnierza zawodowego.

Lorem ipsum

Maciej Iwiński

Prawnik, mediator sądowy, czynny nauczyciel

Magister prawa na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w KPSW w Bydgoszczy. Obecnie doktorant na wydziale Prawa i Administracji KPSW. Mediator sądowy – wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy a także czynny zawodowo nauczyciel.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu zajmuje się sprawami związanymi z regulacją stosunków prawnych nauczyciela, sprawy z zakresu prawa wojskowego, sprawy z zakresu prawa rodzinnego – rozwody, podział majątku, alimenty, ustalenie kontaktów z rodzicami.